الوسائط للتنمية المستدامة

président : 
سمير أيت بيرو
Téléphone: 
0668199259
Ville: 
أزيلال
email: 
alwassit.azilal@gmail.com
Adresse: 
دار الشباب الزرقطوني أزيلال
Fax: 
date d'obtention du qitos: 
Vendredi, Septembre 30, 2011
date de crèation: 
Mercredi, Mai 4, 2016
valide: 
durée de validite: 
Trésorier: 
هشام أيت سي امبارك