جمعية الاشعاع للتنمية و التواصل

président : 
سمير غنام
Téléphone: 
06.66.12.68.45
Ville: 
salé
email: 
association.brillance@gmail.com
Adresse: 
22 زنقة الريحان الدار الحمراء -سلا
Fax: 
date d'obtention du qitos: 
Mardi, Mai 23, 2017
date de crèation: 
Jeudi, Septembre 24, 2009
valide: 
durée de validite: 
4ans
Trésorier: 
محمد اسويطة