جمعية منتدى الشرق للسلامة الطرقية واتنمية بزايو اقليم الناضور

président : 
الطيب الهاملي
Téléphone: 
0607747070
Ville: 
zaio 62900
email: 
zaiio.marocc@gmail.com
Adresse: 
B.P 466 ZAIO 62900
Fax: 
date d'obtention du qitos: 
Samedi, Juillet 30, 2016
date de crèation: 
Jeudi, Juin 30, 2016
valide: 
durée de validite: 
ثلاث سنوات
Trésorier: 
محمد تركي